Om Roskilde Handel

Roskilde Handel blev stiftet i 1857 og hed dengang Roskilde Handelstandsforening. Roskilde er i dag Sjællands stærkeste handelsby, hvor det er godt at drive virksomhed. I Roskilde findes der omkring 300 detailhandlere, som er fordelt i midtbyen samt i et indkøbscenter.

Foreningens formål er at arbejde for at skabe de bedste vilkår for erhvervslivet i Roskilde Kommune, samt at varetage erhvervslivets interesser udadtil, blandt andet overfor andre organisationer, offentlige institutioner og lignende.

Roskilde Handel består i dag af ca. 200 medlemmer, der repræsenterer et stort udvalg af brancher.

Roskilde Handels primære formål er at varetage foreningens politiske forhold og markedsføring af Roskilde.

Såfremt der er spørgsmål vedr. Roskilde Handel kan vi kontaktes på telefon 4636 3735 eller på mail info@roskildehandel.dk 

ANE KIRSTINE ILSØE

Ane Kirstine Ilsøe

Lise Dalsgaard

Lise Dalsgaard

Marianne Depping

Marianne Depping

Henrik Reisby

City Manager,
Henrik Peter Reisby Nielsen
tlf. 4032 7206

Læs mere om handelsstandsforeningen Roskilde Handel, bestyrelsen og foreningens vedtægter