Handlens Dag

Handlens Dag i Roskilde

8 spændende debatter om Roskilde som handelsby!

10 timers fokus på fremtidens detailhandel fredag den 1. oktober 2021 i Den gamle Byrådssal på Stændertorvet.

Kom og vær med og stil spørgsmål, når Roskilde Handel i samarbejde med PR Konsortiet åbner dørene til Handlens Dag!
Her kan du deltage i spændende debatter og få relevant viden om Roskildes fremtid som handelsby.

Se video fra dagen her: https://roskildehandel.dk/2021-10-08-handlens-dag/

PROGRAM / DEBATTER

Sted: Den gamle Byrådssal, Stændertorvet

Kl. 9:30-10:30
Fremtidens handelsby
Nethandel, brug af data og udvikling af nye forretningsmodeller er afgørende for fremtidens detailhandel. Hvordan skal vi udvikle Roskilde, så det er en attraktiv handelsby?

Moderator: Karsten Lorentzen, PR Konsortiet
Oplægsholder: Bruno Christensen, ekspert i detailhandel
Paneldeltagere: Stine Grubbe, ekspert i detailhandel, Torben Stevold, fmd. Roskilde Handel, Bruno Christensen, ekspert i detailhandel, Peter Skjold Mogensen CPH Business og Retail-invented

 

Kl. 10:30-11:30
Fremtidens kundeoplevelser
Hvad vil forbrugerne have – og hvordan opgraderer vi serviceniveauet og oplevelserne for en hel by?

Moderator og oplægsholder: Karsten Lorentzen, PR Konsortiet
Paneldeltagere: Mette Birk fra Shoptimizer, Henrik Reisby, citymanager i Roskilde, Daniel Berg Fugl, ejer af ChefFugl Food&Event, Karin Sørensen, Pure Copenhagen, Emil Hejlskov – CEO, Institut for Læringsdesign

 

 

Kl. 12-13
Diversitet i handelslivet – hvordan?
Hvordan sikrer vi diversitet i Roskildes handelsliv? Og hvad skal de små butikker gøre, hvis de vil vinde fremtidens forbrugere?

Moderator og oplægsholder: Torben Stevold, fmd. Roskilde Handel
Paneldeltagere: Per Nyborg, adm. direktør for ICP – Institut for Center-planlægning, John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, Lars Fogtmann – Seniorpartner, Institut for Læringsdesign, Christian Ulrich Lauersen, biblioteks- og borgerservicechef Roskilde Bibliotekerne

 

 

Kl. 13:00-14:00
Den attraktive by
Hvordan spiller vi hinanden gode og skaber stærke kunde- og borgeroplevelser?
Og hvad skal der til for at styrker Roskilde som oplevelsesdestination?

Moderator: Allan Vendelbo, PR Konsortiet
Oplægsholder: Stine Grubbe, ekspert i detailhandel
Paneldeltagere: Tomas Breddam, borgmester Roskilde Kommune, Maiken Maigaard, publikumschef Vikingeskibsmuseet, Thomas Kær Mahler, direktør Fjordlandet, Stine Grubbe, ekspert i detailhandel, Peter Schwalbe, akademichef Zealand

 

 

Kl. 14-15
Bæredygtighed som branding
Skal grøn omstilling og bæredygtighed være et af den lokale handels kvalitetskriterier?

Moderator og oplægsholder: Catrine Eisenreich, PR Konsortiet
Paneldeltagere: John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, Tina Werborg, forfatter, tøjaktivist og iværksætter, Torben Stevold, fmd. Roskilde Handel, Nikolai Klausen sekretariatschef Dansk Erhverv

 

 

Kl. 15-16
Samskabelse om fremtidens Roskilde
Hvordan kan tæt samarbejde på tværs af foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner skabe stærkere oplevelser og styrke Roskilde som handelsby?

Moderator og oplægsholder: Yvonne Barnholdt, PR Konsortiet
Paneldeltagere: Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum, Jens Thornsen, erhvervschef Roskilde Kommune, Hanne Leth, rektor RUC, Stine Grubbe, ekspert i detailhandel, Torben Stevold, fmd. Roskilde Handel

 

 

Kl. 16:30-18
Byrådsdebat: Fremtidens Roskilde
Hvad er planerne for fremtidens handelsby – og hvad vil byrådet gøre for at sikre, ambitionerne realiseres?

Moderator: Torben Kristensen, redaktør Roskilde Avis
Paneldeltagere: Gitte Simoni (O), Jacob Søegaard (V), Lars Lindskov (C), Anna Bondo Nielsen (Ø), Camilla Vilby-Mokvist (A)

 

 

Kl. 18.15-19.45
Ungedebatten
Fremtidens Roskilde for de unge

Moderator og oplægsholder: Torben Stevold, fmd. Roskilde Handel
Paneldeltagere
: Alvida Winther Greve, Amalie Schroll, Peter Bjørn Reisby,  Miriam Rasouli, Tilde Pilmann