Byrådsdebat Handlens Dag

Handlens Dag i Roskilde torsdag d. 29. sep.

Hvad mangler Roskilde som handelsby og oplevelsesdestination?

Kom forbi og giv dit indspark til udviklingen af Roskildes oplevelser og butiksliv, når Roskilde Handel i samarbejde med Erhvervshus Sjælland og PR Konsortiet åbner dørene til Handlens Dag 2022. 

Her kan du deltage i inspirerende debatter om Roskildes fremtid som handelsby – og høre, hvad de unge mener er et must for Roskilde.

Handles Dag 2022 afvikles i teltet på Stændertorvet d. 29. sept. – midt i Roskildes historiske hjerte.

Nysgerrig på hvad Handlens Dag er? – Se video fra sidste års Handlens Dag 2021 her

Handlens Dag 2021 - Den attraktive by
Handlens Dag 2021 – Den attraktive by
Handlens Dag 2021 - Bæredygtighed
Handlens Dag 2021 – Bæredygtighed

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM / DEBATTER for Handlens Dag 2022 (Kan også ses og downloades her)

 

Kl 8-9

Den unikke butik: Hør hemmelighederne fra 4 af Roskildes stærke enere:
Hvad gør dem til nogle af Danmarks bedste butikker? Hør og oplev Den Franske Vinhandel, Imerco, Snowfun & Caseus

Kl. 9-10

1.    Bedre detailhandel: Hvordan lærer vi af hinanden?

Politikernes beslutninger, lokalt og på landsplan, har betydning for de enkelte handelsbutikker og bymidter. Hvorfor er der ikke bedre videndeling ved nye, større tiltag som fx etablering af større outlets? Hvorfor er der ikke en database eller videncenter, der samler dokumentation og videreformidler, så andre kan lære af det til fremtidige projekter?

Oplæg:
Per Thye Rasmussen, chefkonsulent regional erhvervsudvikling, Dansk Erhverv

Deltagere:
1.    Per Thye Rasmussen, chefkonsulent regional erhvervsudvikling, Dansk Erhverv
2.    Stine Grubbe, ekspert i detailhandel
3.    Jens Christian Petersen, senior specialist, COWI
4.    Niels Flemming Hansen, MF (C) medlem af erhvervsudvalget, detailhandler i Vejle

Moderator: Henrik Reisby, City Manager Roskilde Handel

 

Kl. 10-11

2.    Samskabelse om fremtidens bymidte og oplevelsesdestination

Bedre samarbejde mellem butikker, restauranter, cafeer, turistattraktioner og kulturinstitutioner er ofte vejen frem til en stærkere oplevelsesøkonomi og levende handelsbyer. Men hvordan bliver vi bedre til at samarbejde om at tilføre ny energi til byen, så flere oplever gevinsten af indsatsen?

Hvad skal der til for at skabe en attraktiv bymidte med oplevelser og aktiviteter for alle? Og hvordan kan Roskilde positionere sig effektivt i konkurrencen med andre sjællandske og nationale oplevelsesdestinationer?

Oplæg og moderator:

·       Torben Stevold, formand Roskilde Handel

Paneldeltagere:

·       Tomas Breddam, borgmester Roskilde Kommune
·       Morten Thomsen Højsgard, direktør ROMU
·       Mads Váczy Kragh, direktør Erhvervshus Sjælland
·       Torben Stevold, formand Roskilde Handel

Moderator: Lars Lindskov, PR Konsortiet

 

Kl. 11-12

3.    Bæredygtighed og købmandskab

Som et centralt led i værdikæden mellem forbrugere, grossister og producenter har detailhandlen en vigtig rolle i forhold til at fremme bæredygtigt forbrug i Danmark.

Flere i detailhandlen oplever værdien af at konkurrere på salg af bæredygtige produkter udadtil samtidig med, at de miljø- og energieffektiviserer deres butikker indadtil. Men hvad skal der til, for at det virkelig batter – både for den enkelte butik og for hele lokalsamfundet? Og hvordan kan fokus på bæredygtighed og grøn omstilling omsættes til købmandskab og forretning for den enkelte butik, café og restaurant?

Oplæg:

·       Jeanette Løgstrup, forfatter Bæredygtighed Ledelse

Paneldeltagere:

·       Ellen Friis Johansen, CSR-chef, Dansk Erhverv
·       Iris Hunneche, Ung Energi Roskilde
·       Jeanette Løgstrup, forfatter Bæredygtighed Ledelse
·       Tina Werborg, forfatter Garderobemanifestet, bestyrelsesmedlem Roskilde Handel
·       Niels Hall Torgersen, forretningsudvikler Erhvervshus Sjælland

Moderator: Catrine Eisenreich, PR Konsortiet

 

Kl. 12-12:30

4.  Hvad savner de unge? Pitch på fremtidens handelsby af Roskilde Gymnasium

 

Kl. 12:30-13:30

5.   Større sammenhæng mellem handel, iværksætteri og byplanlægning?

Alt peger på, at ”lækre bymidter” fremmer iværksætteriet og skaber synergieffekter ud over kommunegrænsen. Samtidig er et godt erhvervsliv med mange arbejdspladser og en attraktiv by eller nabokommune hinandens forudsætninger for at skabe vækst og velfærd.
Hvordan kan handelslivet bidrage til at tiltrække nye borgere til Roskilde Kommune? Og hvordan skaber vi den ”perfekte” by, hvor folk både bor og arbejder inden for kommunegrænsen?

Oplæg:

·       Mads Váczy Kragh, direktør Erhvervshus Sjælland

Deltagere:

·       Mads Váczy Kragh, direktør Erhvervshus Sjælland
·       Torben Stevold, formand Roskilde Handel
·       Jens Thornsen, erhvervschef Roskilde Kommune
·       Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør Vejle Kommune
·       Andreas Høegh, sekretariatsleder Musicon

Moderator: Karsten Lorentzen, PR Konsortiet

 

Kl. 13:30-14:30

6.    Er fremtidens butik en digital kamelæon?

Ikke alle har fundet opskriften på at drive kombinationen af fysiske virksomheder og e-commerce succesfuldt. Hvordan kombinerer vi nethandel og fysisk handel og får de to størrelser til at gå op i en højere enhed? Hvad skal der til for, at det bliver en succes? Og hvordan kan de digitale løsninger styrke det lokale handelsliv?

Oplæg:

1.    Niels Ralund, e-handelsdirektør Dansk Erhverv

Deltagere:

·       Stine Grubbe, ekspert i detailhandel, bestyrelsesmedlem Roskilde Handel
·       Niels Ralund, e-handelsdirektør Dansk Erhverv
·       Martin Rosenberg, indehaver, Zander Roskilde

 

Moderator: Henrik Reisby, City Manager Roskilde Handel

 

Kl. 14:30-15:30 

7.    Gør branchen nok for at dygtiggøre sig?

Detailhandlen er en af de dårligst uddannede brancher. Det største fokus er beliggenhed samt indretning, mens service, videreudvikling og innovation er mindre prioriteret. Men der skal mere til, hvis butikken også skal være her i fremtiden. Hvordan matcher butikkerne bedre kundernes forventninger? Hvilke digitale værktøjer skal de ”eje”, og hvorfor dygtiggør branchen sig ikke på kommunikationsfronten?

Oplæg:

·       Stine Grubbe, ekspert i detailhandel

Deltagere:

·       Lars Fogtmann, Seniorpartner Institut for Læringsdesign
·       Stine Grubbe, ekspert i detailhandel
·       Per Thye Rasmussen, chefkonsulent regional erhvervsudvikling, Dansk Erhverv
·       Dorte Lykke Olsson, Imerco Home Roskilde

Moderator: Karsten Lorentzen, PR Konsortiet

 

Kl. 15:30-16:30

8.    Hvordan skaber vi større sammenhængskraft mellem butikker, events og bydele?

På Musicon kan forskellige butikker sameksistere og supplere hinanden på samme fysiske brugerflade.  Hvad der om morgenen er en bager, bliver en café om eftermiddagen og måske en restaurant om aftenen, og samtidig kan en butik med tøj sagtens dele areal med en café. Hvordan kan man bryde grænserne op mellem forskellige ”byrum”, så flere verdener kan sameksistere og samarbejde i stedet for udelukkende at konkurrere?

Oplæg:

·       Henrik Reisby, City Manager Roskilde Handel

Deltagere:

·       Andreas Høegh, sekretariatsleder på Musicon
·       Henrik Reisby, City Manager Roskilde Handel
·       Lisbeth Rosborg, centerchef RO’s Torv
·       Isabella Fuglø, formidlings- og kommunikationschef Ragnarock

Moderator: Lars Lindskov, PR konsortiet

 

Kl. 16:30-17:30

9.    Tilgængelig bymidte med plads til alle

I en stadig mere klimabevidst verden er der samtidig fokus på trængsel, trafik og forurening hos forbrugere og udbydere af varer og oplevelser.

Hvordan sikrer vi en tilgængelig bymidte for gående, cyklister, bilister og kollektiv transport? Skal vi lette tilgængeligheden for bilisterne, så det er nemt fra nabokommunerne at komme til, eller gøre det sværere at benytte bilen?

Oplæg:

·       Bruno Christensen, ekspert i detailhandel
·       Henrik Reisby, City manager Roskilde Handel

Deltagere:

·       Byrådsmedlem Jeppe Trolle (B), formand Klimarådet
·       Camilla Vilby-Mokvist (A), byrådsmedlem og medlem af UVEG, Roskilde Kommune
·       Torben Stevold, formand Roskilde Handel
·       Bruno Christensen, ekspert i detailhandel

Moderator: Lars Lindskov, PR konsortiet

 Kl. 17:30-18:45

10.    Politisk debat: Hvordan vil Roskilde Kommune understøtte fremtidens attraktive handelsby og oplevelsesdestination?

Ambitionerne for Roskildes detailhandel er høje fra både kommunens, handlens og kulturlivets side. Men hvad er planerne for fremtidens handelscentrum – og hvad vil byrådet gøre for at sikre, at ambitionerne realiseres?

Paneldeltagere:

§  Gitte Simoni (L)
§  Jette Tjørnlund (V)
§  Lars Lindskov (C)
§  Anna Bondo (Ø)
§  Camilla Vilby-Mokvist (A)

Moderator: Torben Stevold